Nytt e-læringsprogram


Anne Siv Sivertsen, som tidligere hadde hovedopplæring i forbindelse med innføring av ePhorte ved UiS, har nå utviklet et e-læringsprogram for ePhorte til bruk på UiS.

Om programmet senere kan utvikles videre slik at også andre enheter innen universitets- og høgskolesektoren vil gjør bruk av e-læringsprogrammet blir spennende å se. ePhorte brukes av over 300 statlige og kommunale institusjoner så behovet for gode e-læringsprogrammer er absolutt til stedet.

Dennis Aske har holdt juridiske kurs i forbindelse med ePhorte. Du finner ham igjen på videoen til e-læringsprogrammet. Lykke til og gratulerer med et nytt e-læringsprogram.

Her finner du e-læringsprogrammet Link

Kommentarer og tilbakemeldinger sendes doksen@uis.no. Vær med å gjøre e-læringsprogrammet til ePhorte bedre.

Mer informasjon:
http://ansatt.uis.no/aktuelt/article12094-2955.html
http://ansatt.uis.no/uis-haandbok/ephorte/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/it-politikk__enorge/eNorge-2009.html?id=439499

 

 


 


Sist oppdatert av (25.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol