Nytt nummer av UniverS


I det siste nummeret av eksternmagasinet UniverS presenterer vi ei rekkje med FoU-samarbeid i tillegg til mykje ny forsking. Du kan blant anna lese om det nye senteret for ny energi, om nye oppfinningar i språkundervisninga, om Parkinsons-forsking og ferske funn innan kalkforskinga, og om Siri som styrer Uis og mykje meir.

Mens verda har auka merksemd på kva rolle religion speler i samfunnet, har forskarar ved Universitetet i Stavanger og sju andre universitet i Europa funne at ungdom generelt ikkje er særleg opptekne av religion. Dei snakkar ikkje særleg om det, står det å lese i ein av artiklane i UniverS.

I tillegg kan ein lese om korleis forskarar ved Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus tar i bruk plantar for å forstå meir av Parkinsons-sykdommen.

Noko anna ein ønskjer å forstå nærare, er korleis kalken i oljereservoar oppfører seg. No har forskarar ved UiS kome fram til særskilt nyttig kunnskap for oljeindustrien. Du kan også lese om den dramatiske nedgangen i boreeffektiviteten som har vore gjeldande dei siste åra i næringa. Oljeindustrien har gjeve oss velstand, men no må ein vere vakne for framtidas utfordringar. Difor satsar UiS på eit nytt senter for ny energi. Senteret blir også presentert i UniverS.

Fleire studiar av ein forskar ved UiS fortel om kampen mot dampen: Magasinet har ein artikkel om kva som eigentleg skjedde då røykelova kom. Eit helt anna spørsmål er kvifor kvinner vel å bruke mindre tid på jobben enn sine mannlege kollegaer. Det har professor Knud Knudsen forska på, og han gjev nokre svar i UniverS.

Gå heller ikkje glipp av vårt portrett av Siri Margrethe Kalvig, som har vore styremedlem ved universitetet i snart to år.

Les siste nummer av UniverS.

Meir informasjon:
Tidlegare utgåver av UniverS.

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (28.09.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no