Foredrag om energi og miljø


Professor Lennart Thörnqvist fra Lunds universitet holder foredrag om maktspillet om oljan. Foredraget vil ta for seg samfunnsvitenskapelige aspekter. Et eksempel er sammhengen mellom ujven fordeling av olje og risikoen for flere kriger i jakten på billig og sikker tillgang till olje.

Törnqvist har vært professor i energihusholdning ved Lunds universitet/Lunds tekniske høgskole siden 1983. I årene 1985 til 2000 var han leder i det nordiske fagkollegiet for fjervarmeforskning. For tiden leder han det svenske programstyret for gassteknisk forskning. I 2006 ble han leder i den svenske komiteen for energirettet grundforskning.

Foredraget finner sted onsdag 25. mars klokken 14.00-16.00 i rom E-101 i Kjølv Egelands hus på UiS.

Professor Tord Torisson fra Lunds universitet holder foredrag om kjernekarftens muligheter og problemer. Funksjonsmåter for ulike typer kjernekraft, samt utviklingstrender vil bli presentert, i likhet med risiki for haveri, kjernevåpen og avfallshåndtering, samt positive egenskaper som CO2-fri strømproduksjon.
Torisson er vitenskapelig rådgiver for vitenskapsråd i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, samt rådgiver for EU innenfor termisk kraftverksteknikk.

Foredraget finner sted torsdag 26. mars klokken 14.00-16.00 i sal E-101 i Kjølv Egelands hus på Ullandhaug.

Arrangementet er åpent for alle.


Sist oppdatert av (19.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol