Tildeling av veiledningsmidler ved Institutt for sosialfag våren 2009


Institutt for sosialfag utlyste våren 2009 kr 300.000,- som skulle bidra til økt samarbeid med universitetet og praksisfeltet. Ved fristens utløp var det kommet inn 40 søknader på til sammen 2.000.000,-.

Se oversikt over de 14 prosjektene som fikk tildeling (word - 35 kb)

Tildeling av prosjektmidler stiller krav om tilbakemeldning om oppnådde resultater. De prosjektene som det er naturlig å presentere i plenum, vil bli presentert for ansatte og studenter ved instituttet.


Sist oppdatert av (19.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol