Anders Langeland disputerte


Førstelektor Anders Langeland, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, UiS, disputerte for ph.d.-graden ved Aalborg Universitet den 20. mars. Avhandlingen han disputerte med har tittelen The Quest for Environmentally Sustainable Transport Development: A study of land use and transport planning in 4 cities in 4 countries.

Avhandlingen reiser spørsmålet om hva er det som henholdsvis fremmer og hindrer en miljømessig bærekraftig areal- og transportutvikling i mellomstore byer. For å besvare dette spørsmålet undersøkte Langeland utviklingen over to tiår i fire byer, som alle har et rykte om å være spesielt gode på å skape bærekraftig utvikling. Byene er Kristiansand (Norge), Aalborg (Danmark), Norwich (England) og Davis (California, USA).

Mer bilbruk
Anders Langeland har funnet at selv prisbelønnede byer ikke har maktet å snu utviklingen i retning av mer miljøvennlig transport. Bilavhengigheten, og dermed også bilbruken, øker i alle de fire byene, med den følge at også energiforbruket og utslippene av klimagasser øker. Arealplanleggingen er blitt brukt som et instrument for å støtte næringslivet og tiltrekke seg nye bedrifter i de tre europeiske byene.

Masse å lære
På den annen side har Davis, California maktet å kontrollere arealbruken i byen og hindret etableringer utenfor bygrensen. Sykling er opprettholdt som en viktig transportmåte i et land som ellers er fullstendig avhengig av bilen.
- Det er masse å lære fra Davis, ikke som en direkte overføring av erfaringer, men som en inspirasjon for å få til endring i de tre europeiske byene, De overordnede institusjonelle strukturer representerer en betydelig hindring for en mer bærekraftig areal- og transportutvikling i byene. For å oppnå en bærekraftig utvikling i byene anbefales at makt delegeres til byene og ikke minst til innbyggerne i byene, skriver Langeland.

Les Anders Langelands korte presentasjon av avhandlingen her
 

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (08.04.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no