Formidlingsprisen 2008


Det er på tide å foreslå kandidater til Formidlingsprisen 2008. Fristen for å nominere en student eller ansatt ved UiS eller IRIS er fredag 24. april 2009.

Formidlingsprisen er satt opp av Stavanger Forum og har til formål å gjøre fagstoff og forskningsresultater kjent utenfor fagmiljøer og UiS. Prisen er en påskjønnelse til tilsatte og studenter som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for (2008), har utmerket seg som aktive formidlere til omverdenen.

Prisen skal stimulere til formidlingsvirksomhet generelt. Med formidlingsvirksomhet menes her både den formidling som skjer i faglige fora (konferanser, avhandlinger og vitenskapelige artikler) og formidling til et bredere publikum i form av populærforedrag, avisartikler, deltakelse i samfunnsdebatten og ulike former for kunstnerisk virksomhet.

Prisen består av et stipend på kr 30.000 og en statuett. Den deles ut under semesteråpningen.

Nominasjonen må være begrunnet og mest mulig dokumentert. Nominasjonen gjelder kun for aktiviteter og innsats i kalenderåret 2008 (ikke tidligere år eller inneværende år).

Fristen for å foreslå kandidater er fredag 24. april 2009. Forslag sendes Strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved Suvada Veledar.

Statutter (pdf - 7 kb)


Stavanger Forums formidlingspris – vinnere 1996-2007:
1996 Torgrim Titlestad
1997 Henning Knutsen
1998 Terje Aven
1999 Gerd Abrahamsen
2000 Anna Songe-Møller og Mette Arnstad
2001 Roald Berg
2002 Erik Fossåskaret
2003 Hans Eirik Voktor
2004 Erling Roland
2005 Frank Asche
2006 Per Dahl
2007 Petter Osmundsen


Sist oppdatert av (19.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no