Hvorfor havarerte det norske Rigs-to-Reefs-programmet?


Dårlig plan eller dårlig timing? Postdoktor Dolly Jørgensen (NTNU) stiller dette spørsmålet i sitt foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn. Foredraget finner sted onsdag 18. mars 2009 kl. 18.00-19.30 på Arkeologisk museum.

Rigs-to-Reefs, eller konverteringen av utrangerte offshore olje- og gassplattformer til kunstige rev, er en akseptert praksis i Mexicogulfen, men ikke i Nordsjøen. Greenpeace sine protester mot den planlagte dypvannsdumpingen av Shells Brent Spar-plattform i 1995 skapte en politisk atmosfære hvor skapingen av kunstige rev ble likestilt med dumping av avfall. Dette fikk følger på nasjonale og internasjonale nivåer.

Denne forelesningen vil undersøke hvordan interessegrupper og vitenskapsmenn påvirket Rigs-to-Reefs-politikken, for bedre å forstå hvorfor Norge i dag ikke har et Rigs-to-Reefs-program.

Sist oppdatert av (11.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol