Global migrasjon og fremtidens samfunn


Velkommen til foredrag ved professor Knut Kjeldstadli (UiO), mandag 16. mars kl. 17.00-18.30 i kafeen på Arkeologisk museum. Tittel på foredraget er "Å skape nasjon og samfunn i en tid med transnasjonale forbindelser".

Global migrasjon kommer trolig til å øke framover. Mange krefter gjør at vandringer og forbindelser over landegrensene er kommet for å bli. Samfunnene vil være langt mer sammensatte, med hensyn til opprinnelig nasjonal bakgrunn, kultur, religion og politisk tenking. Det reiser spørsmålene: Hvordan skal mennesker, for eksempel på det norske området, leve side om side med sine forskjeller og sitt mangfold? Hvilke modeller finnes for slik sameksistens? Hvordan skaper vi samfunn mellom mennesker, hvordan sikre den nødvendige deltakingen på felles arenaer og et tilstrekkelig sett av delte kategorier?

Foredraget er et samarbeidsarrangement mellom Forum for historie, kultur og samfunn og Forskerforum for migrasjon og interkulturelle relasjoner.

Sist oppdatert av (11.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol