Kvalitetssystemet ved UiS


Informasjon om arbeidet med kvalitet innenfor utdannings­virksomheten er nå samlet på et nytt nettsted.

På nettstedet finnes informasjon om kvalitetssystemet ved UiS samt de årlige kvalitets­rapportene. Nettstedet er lagt opp med følgende undergrupper:

  • Kvalitetshåndboken, del I og II
  • Årlige kvalitetsrapporter
  • Lenke til aktuelle lover og forskrifter
  • Studentevalueringer

Les mer om Kvalitetssystemet ved UiS her

 


Sist oppdatert av Kjartan Lindland (21.08.2009)

Skriv ut artikkel print symbol