Samling for nyansatte


Torsdag 26. februar kunne prorektor Egil Gabrielsen ønske 32 nyansatte velkommen til introduksjonsseminar. Mye interessant og nyttig informasjon om universitetet ble formidlet.

Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes gjennomgikk organisasjonens historiske utvikling, og viste også en filmsnutt fra Kong Haralds offisielle åpning av Universitetet i Stavanger 17. januar 2005. Hver av dekanene samt direktøren for Arkeologisk museum gav fyldige presentasjoner av sine respektive fakulteter, og prorektor formidlet informasjon om universitetets visjon, verdier, mål og strategi. Etter første økt ble det invitert til lunsj i toppetasjen i Arne Rettedals hus.

Fra ettermiddagsøkten nevnes strategi- og kommunikasjonsdirektørens orientering om kommunikasjon, og videre spesielt om betydningen av kriseberedskap.

Deretter gav universitetsdirektør Per Ramvi en oversikt over universitetets organisasjon og ledelse. Videre en gjennomgang av universitetes forventninger, indre kultur, mangfold og fellesskap. Spesielt ble nevnt forventning om at den enkelte er aktiv, engasjert, kvalitetsbevisst, opptatt av helheten, miljøbevisst og bidrar til å ivaretaUiS’ omdømme. Debatt og åpenhet ble vektlagt som viktige elementer for å skape grobunn for en mulighetskultur, som åpner for utprøving, og utforsking av nye metoder og opplegg. Ramvi oppfordret til bevisst å bidra til gode arbeidsrelasjoner både i nærmiljøet og overfor studentene.

Sist oppdatert av (06.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol