Allmøte om CenSe


Det ble et friskt allmøte om det planlagte Senter for bærekraftig energi (CenSe) i går ettermiddag. Det meste av uenigheten gjaldt prosess, og ikke senteret som sådan.

De fleste har fått med seg mediedebatten som har pågått etter at styret ved UiS gjorde sitt vedtak 13. februar. Allmøtet ble kalt sammen for at ledelse, kritikere og andre interesserte skulle få utveksle synspunkter.
Åge Hultgren, som representerer Forskerforbundet på UiS, sa at det måtte være samsvar mellom omstilling og vekst. Han stilte også spørsmål ved den økonomiske siden av satsingen og var i tillegg kritisk til prosessen.
– Det er ingen som er i mot opprettelsen av dette senteret eller at vi skal satse på ny energi. Men det må være en selvfølge at alle blir hørt i en slik sak. Rådsorganene, det vil si instituttrådene og fakultetsrådet, er ikke blitt tatt med i prosessen. Det spesielle i denne saken er at heller ikke dekanen har blitt involvert, sa Hultgren. 

- Står i handlingsplanen
Til dette svarte universitetsdirektør Per Ramvi at satsingen på senteret står i TekNat-fakultetets egen handlingsplan. Den ble vedtatt av fakultetsrådet i fjor høst.
Professor Jann Rune Ursin ved Institutt for petroleumsteknologi mente at senteret var blitt tredd ned over hodene på de ansatte. Han skulle også gjerne sett at planene involverte satsing på et nytt, fremtidig fakultet ved universitetet.
– Det hadde virkelig vært en langsiktig satsing, sa Ursin.
Professor Rune Time ved Institutt for petroleumsteknologi delte noen av de samme synspunktene. Time sa at hans fagmiljø gjerne ville være med i tenketanken som ble opprettet i fjor, men aldri ble invitert. Han viste også til at det ble diskutert oppbygging av gass og energisatsing ved UiS ved flere anledninger, helt fra utarbeidelsen av strateginotat i 1999, uten at disse ble realisert.

- Må bygge universitetet
– Jeg har ikke vært mot et senter i det hele tatt. Tvert i mot har jeg vært for en slik opprettelse hele tiden siden vi startet prosessen med Risavika-senteret i 2003. Men jeg har ment at vi samtidig må bygge universitetet via utdanninger, laboratorier og vitenskapelige støttefunksjoner, ellers går det galt.
Forskningsdirektør Helge Ole Bergesen fortalte at han sendte ut eposter om senterplanene i månedsskiftet oktober-november i fjor. Der ba direktøren om innspill fra fagmiljøene. Hadde motforestillingene kommet da, mener Bergesen at prosessen kunne blitt annerledes.
– Når du får en personlig mail i din innboks i månedsskiftet november/desember, med forskningsplan og spørsmål om å komme med synspunkter, har vel du også et ansvar for at du ikke ble hørt, svarte Bergesen til kritikken fra Time.

- Viktig å satse
Times forklaring på dette var at miljøet innen petroleum ikke oppfattet eposten som faglig relevant for dem, og at den kom på et tidspunkt hvor det var veldig travelt. Time mener at flere kommunikasjonslinjer burde vært brukt i en slik sak.
Rektor Aslaug Mikkelsen understreket betydningen av å satse på forskning innen bærekraftig energi. Dette er en global utfordring.
– Ingen skal komme til oss om fem, ti eller 15 år og si at vi ikke tok ansvar, sa Mikkelsen. Hun var ikke enig i at prosessen var blitt kjørt fra toppen og understreket at universitetsledelsen aldri har ønsket en lukket prosess.

- God kommunikasjon
Professor Simon Møller fra CORE-senteret delte en mer positiv erfaring med salen.
– Personlig har jeg hatt god kommunikasjon med ledelsen. Vi utvekslet mailer og jeg hadde to møter med Mohsen Assadi på mitt kontor. Etter hvert kom vi fram til at min forskergruppe ikke har noe å bidra med på dette tidspunkt, men kommunikasjonen om dette har vært god for min del, sa Møller.
Nærmere 80 ansatte deltok på allmøtet, som varte i rundt to timer.

Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (04.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde fra allmøte om CenSe 3.3.09
Over 70 ansatte hadde møtt opp for å følge allmøtet om Senter for bærekraftig energi.
Lederpanelet under allmøtet om Senter for bærekraftig energi.
Et stort panel svarte på spørsmål om Senter for bærekraftig energi i går. Fra venstre dekan Per Arne Bjørkum, direktør Per Ramvi, professor Mohsen Assadi, forskningsdirektør Helge Ole Bergesen og rektor Aslaug Mikkelsen. Åge Hultgren fra Forskerforbundet har ordet bakerst i bildet.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER