Glad til forskerkonferanse i Torino


Førsteamauensis dr. theol. Johnnie Glad er invitert til en internasjonal forskerkonferanse i Torino, Italia i kommende høstsemester. Konferansen er arrangert av The European Mormon Studies Association. Annual Conference.

Tema for konferansen er Mormonism and the European Establishment.

Glad skal være en av foreleserne på denne konferansen. Man forventer at forskere fra en rekke land bl.a. i Europa og USA kommer til å delta på konferansen. Glad foreleste på en liknende internasjonaL konferanse ifjor i Turku (Åbo), Finland.

Sist oppdatert av (04.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol