Prosjektmidler for økt samarbeid med Nord-Amerika


Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) arbeider med en utlysning av prosjektmidler for økt samarbeid med USA og Canada. Den endelige utlysningen vil være klar i uke 12, med søknadsfrist uke 20.

Prosjektmidlene er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og administreres av SIU. Totalt 1,5 millioner norske kroner skal tildeles institusjoner innen høyere utdanning i Norge for økt samarbeid med institusjoner i USA og Canada. Dette er en engangsutlysning, og midlene tildeles for det akademiske året 2009/2010. Prosjektmidlene skal bidra til etablering av nye faglige samarbeid mellom norske og nordamerikanske institusjoner og bidra til styrking av eksisterende samarbeidsinitiativer.

Prosjektmidlene er åpne for søknader innen alle fagfelt, også tverrfaglige prosjekter. Det kan søkes om støtte til aktiviteter på alle utdanningsnivåer, bachelor, master og PhD. Mobilitet vil inngå som et sentralt element i utlysningen. Det er et mål at prosjektene skal være forankret hos faglig ledelse ved institusjonen.

Øvrig informasjon, krav til søknaden og kriterier for vurdering vil inngå i den endelige utlysningen. Utlysningen kommer på www.siu.no

Fokuset på Nord-Amerika er en del av gjennomføringen av Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika-strategi for høyere utdanningssamarbeid (2008-2011). Strategien ble lansert av statsråd Tora Aasland i oktober 2007, og inneholder fire viktige dimensjoner:
* Samarbeid på myndighetsnivå
* Styrke studentutvekslingen
* Etablere partnerskapsordninger
* Styrke informasjon og nettverksarenaer

Sist oppdatert av Bjarte Hoem (03.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol