Stortingsmelding om internasjonalisering


For første gang er det fremmet en helhetlig stortingsmelding om internasjonalisering av utdanningsløpet. Meldingen er ment å være en oppfølging til Kvalitetsreformen.

Stortingsmelding nr.14 2008-2009 fokuserer på kvalitet i utvekslingstilbudet, relevans til studieprogrammet og internasjonalisering hjemme.

I Stortingsmeldingen ser vi en dreining fra å snakke om studier i utlandet til et fokus på internasjonalisering av utdanningen. Med dette mener departementet at internasjonalisering skal gjennomsyre hele virksomheten.

Fokus på kvalitet

Ingenting av dette er helt nytt, men der det over flere år har arbeidet målrettet for å få mobilitetstallene opp, ønsker en nå å sette et sterkere fokus på kvaliteten av tilbudet studentene får i utlandet som en del av graden sin hjemme. Det er et ønske at faglig virksomhet og samarbeid får ringvirkninger også for studenter, gjennom blant annet formalisering av samarbeid og enda større grad av samarbeid mot fellesgrader. En ønsker også å satse enda sterkere på å gi de studentene som ikke reiser ut en internasjonal erfaring her hjemme.

Vurderer pilotprosjekter

Av spesiell relevans for UiS er at departementet vil vurdere pilotprosjekter for internasjonalisering ved kortere profesjonsutdanninger (lærer/sykepleie/ingeniør). Utvikling av studieplaner, samarbeid med partnerinstitusjoner om et internasjonalt semester, samt deling av god praksis vil være viktig.

Les mer på Regjeringens nettsider

Last ned Stortingsmelding nr.14 2008-2009  (pdf, 1,1 Mb)

Sist oppdatert av (25.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no