Informasjon om renholdsarbeid på universitetet


Renholdsavdelingen har fått en reduksjon på renholdsmidler i 2009. Det betyr blant annet at alle ansatte må hjelpe til med å redusere avfallsmengden på sitt kontor.

Driftsavdelingen ved Universitetet i Stavanger informerer herved om at for året 2009 har renholdsavdelingen fått en reduksjon på renholdsmidler. Det betyr at vi må foreta noen justeringer i vårt renholdsprogram. 

- Vi vil fra nå av kun besøke kontorlokalene en dag pr. uke.
- Det månedlige vedlikeholdet av gulvene reduseres.
- Vi opprettholder renholdet på toaletter, skrankeområder samt spiserom.

Vi vil med dette få be om at alle gjør det de kan for at det skal bli lettere for renholderne å gjøre reint på kontorene. Vi ønsker oss mest mulig frie flater.

Vi vil også få be om at hver enkelt gjør sitt til at avfallsmengden i kontor-områdene reduseres. Renholderne bruker i dag ca. 30 prosent av sin tid på UiS til å frakte avfall. Denne tiden skulle vi heller ha brukt til å gjøre reint.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen resurssdirektør John B. Møst og leder for driftsavdelingen Sven Andersen 

Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (20.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol