Vedlikehold på nettverk i Arne Rettedals hus


IT-avdelingen skal utføre vedlikehold på nettverk i Arne Rettedals hus lørdag 28.02 og søndag 01.03. I de periodene vedlikeholdet utføres vil stasjonære datamaskiner og tråløst nettverk være utilgjengelig.

Vedlikeholdet vil pågå i følgende tidsrom:
Alle nettpunkter i østfløy vil være deaktiverte lørdag 28.2 kl 09:00 til 15:00
Alle nettpunkter i vestfløy vil være deaktiverte søndag 1.3 kl 09:00 til 15:00

Kontakt Servicedesk (31580)dersom du har spørsmål eller innsigelser.

Sist oppdatert av (20.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol