Bli med på faglig workshop for nytt senter for bærekraftig energi


Styrene ved IRIS og UiS har sluttet seg til planene om å etablere et nytt forskningssenter for bærekraftig energi. UiA og Teknova vil i nærmeste fremtid ta stilling til om de ønsker å delta i dette initiativet.

For å drøfte nærmere det faglige innholdet i senteret og mulighetene for å utvikle flerfaglige prosjekter inviteres med dette fagfolk ved de fire institusjonene til en workshop mandag 2. mars kl 1030-1700.
Som et grunnlag for diskusjonen følger vedlagt et foreløpig utkast til forskningsprogram for senteret, utarbeidet av professor Mohsen Assadi ved UiS. Som det fremgår av dette, er senteret planlagt slik at det skal omfatte både teknologisk og samfunnsvitenskapelig forskning, og ikke minst prosjekter som går på tvers av disipliner. Hensikten med seminaret er å utvikle videre og ikke minst konkretisere denne planen. Deltagerne oppfordres til å medbringe velbegrunnede synspunkter på dette.

Møteplass Flekkefjord
Dessuten er det et viktig formål med seminaret å få bedre oversikt over relevante prosjekter og fagmiljøer i de fire institusjonene. Deltagerne oppfordres til å sende inn enten prosjektideer eller informasjon om pågående forskning slik at dette kan sirkuleres til deltagerne på forhånd. Dermed blir kommunikasjonen under seminaret mer effektiv ved at tiden kan brukes mest mulig til diskusjon.
Seminaret holdes på Maritim Fjordhotell i Flekkefjord (omtrent midtveis mellom deltagerne). Det avsluttes med middag kl 17. Transporten vil bli forsøkt organisert mest mulig bærekraftig ved å fylle opp privatbiler. Vennligst gi beskjed om dette ved påmelding.

Påmelding
Fristen for å melde seg på er 23. februar
Vennligst bruk nedenstående tekst - kopier teksten og lim inn i epost, som du kommer til ved å klikke her.

Navn:
Institusjon/institutt:
Fagområde:
Relevante forskningsinteresser/prosjekter: (legg gjerne ved mer informasjon som kan distribueres til de øvrige deltagerne)
Ønsker å delta på middagen kl 17: ja / nei
Transport til Flekkefjord: disponerer egen bil/ ønsker å sitte på med andre.

Helge Ole Bergesen
forskningsdirektør


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (18.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Tegning av vindmøller til havs
Skal det nye senteret for bærekraftig energi satse på vindmøller? Det og andre spørsmål kan faglig ansatte diskutere på workshop i Flekkefjord 2. mars.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no