Shellprisen 2009


A/S Norske Shell stiller også i år midler til disposisjon for utdeling av en Shellpris og ett til tre stipendier til unge musikkutøvere/studenter med tilknytning til Rogaland. Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger forestår utdelingen. Søknadsfrist: 1. mai 2009.

Shellprisen har vært utdelt siden 1983 og har etablert seg på toppnivå i nasjonal sammenheng og vies stor oppmerksomhet både i media og fra musikklivets egne rekker.

Shellprisen som er på kr. 150.000 deles ut til en ung musikkutøver – eller en utøvergruppe, som ønsker å fortsette sine
studier i utlandet. Prisen kan søkes av instrumentalister under 28 år eller sangere, komponister og dirigenter
under 30 år pr. 1.9.09.
Prisen kan også søkes av vokal-/instrumentalensembler på inntil åtte personer (alle under 30 år), eller kvalifiserte personer kan nomineres til prisen.

Reisestipender
Ett til tre reisestipender utdeles til yngre musikkelever/studenter. Reisestipendet kan søkes av instrumentalister under 23 år eller sangere, komponister og dirigenter under 25 år pr. 1.9.09.
Juryen kan også velge å tildele et oppfølgingsstipend. Samlet stipendramme er på kr. 100.000.-

I søknaden må det redegjøres for hva prisen/stipendet skal brukes til. Søkerne må sende med oversikt over utdanning og praksis,
presseomtaler mv., likeså et lydopptak på ca 10–15 min. som eksempel på egne prestasjoner som utøver.
Innspillingen må være av ny dato og av god kvalitet (i CD-formatet). Søkere til Shellprisen må legge ved forslag til repertoar på egen
demo-CD (inntil 60 min.) i søknaden.
Søknadsfrist er 1. mai 2009 og juryens kjennelse vil foreligge i løpet av mai. Vinner av Shellprisen inviteres til å gjøre opptakene til en demo-CD ved Institutt for musikk og dans i perioden juni-august.

Prisvinnerkonsert med pris- og stipendvinnere blir holdt i Sandnes kulturhus søndag 18. oktober 2009.

Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til Universitetet i Stavanger, ved Per Dahl på tlf. 51 83 40 64 eller mobil 909 51 436.

Søknad merket “Shellprisen” sendes innen 1. mai 2009 til:
Institutt for musikk og dans
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (15.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Ida Bryhn – vinner av Shellprisen 2008. Foto: Thor Brødreskift.
Tidligere Shellpris-vinnere
1983: Truls Mørk (cello)
1985: Kjell Magnus Sandve
(tenor)
1986: Robert Rønnes (fagott)
1987: Håkon Vestly (klarinett)
1988: Stefan Veselka (klaver)
1989: Tomas Krakowski (gitar)
1991: Bodil Arnesen (sopran)
1992: Øyvor Volle (fi olin)
1993: Rolf. A. Gupta (dirigent)
1994: Rune Brodahl (horn)
1997: Rita Heigre (sopran)
1998: Sveinung Bjelland
(klaver)
2000: Berit Mæland (sopran)
og Benedicte Palko
(klaver)
2001: Eir Inderhaug (sopran)
2003: Ingerine Dahl (fiolin) og
Audun Halvorsen (fagott)
2004: Christian Ihle Hadland
(piano)
2005: Kyrre Sassebo Haaland
(komposisjon)
2006: Magnus Staveland
(tenor)
2007: Ann-Beth Solvang
( mezzosopran)
2008: Ida Bryhn (bratsj)