Ledige stillinger ved SAFER


SAFER har to ledige stillinger som fasilitatorer/simulatoroperatører. Arbeidsoppgavene vil bestå i å være dels operatør, dels fasilitator under simuleringsøvelser for primært offshore helsepersonell som skal trene på gitte prosedyrer. Søknadsfrist er 1. mars 2009.

SAFER har etablert en kompetent stab, med relevant klinisk erfaring samt god kompetanse i den pedagogisk metoden
som er fundamentet for medisinsk simulering. SAFER står overfor utvidelse av sin virksomhet med økende undervisningsoppdrag
for bla. helsetjenesten offshore to facilitatorer/simulatoroperatører. Det er ønskelig at den ene av de to stillingene besettes av en lege.

Kvalifikasjonskrav:

• Helsefaglig utdannelse og erfaring inne akutt medisin
• Godkjent AHLR-instruktør
• Gjennomgått det europeiske Train-the-Trainers-kurset
• Interesse for og erfaring innen undervisning
• Det er også ønskelig at søker har gjennomgått operatørkurs ved SAFER

Tiltredelse og betingelser etter nærmere avtale. Stillingene kan gjerne kombineres med ansettelse på SUS/UiS. Stillingene gjelder i utgangspunktet for et to-årsprosjekt, men med gode muligheter for forlengelse.

SAFER er opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, UiS og Laerdal Medical AS for å være en viktig bidragsyter til styrket akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet.

I 2008 deltok 3000 personer i simuleringstrening ved senteret.

Kontakt gjerne Elsa Søyland for nærmere opplysninger på e-post elsa.soyland@safer.net eller tlf. 51 91 10 81 mob.tlf. 997 93 686
Søknad sendes post@safer.net, evt. pr. post til SAFER, Seehusensgt. 1, 4024 Stavanger.

Les artikkel om SAFER i UniverS

Sist oppdatert av (09.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol