Forlenget frist for rapportering av internasjonal mobilitet


Den interne fristen for rapportering av internasjonal mobilitet er forlenget til og med mandag 9. februar.

Den interne fristen for registrering av internasjonal mobilitet i 2008 utløp 30. januar. Det viser seg dessverre at rapportert mobilitet har gått noe tilbake sammenlignet med 2007.

I lys av aktivitetsnivået og utviklingen på andre områder ved UiS, kan det synes å være en viss underrapportering av internasjonal mobilitet. For UiS er det svært viktig å vise best mulig igjen på DBH-statistikken, også på dette området.

Den interne fristen for rapportering er derfor forlenget til og med mandag 9. februar, slik at ev etternølere kan få registrert inn- og utreiser i 2008.

Sist oppdatert av (05.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol