Introduksjonsseminar


Rektor og universitetsdirektør inviterer til introduksjonsseminar den 26. februar 2009.

Rektor og universitetsdirektør har invitert alle nyansatte til introduksjonsseminar den 26.02.09.

Ansatte som ikke har vært på introduksjonsseminar tidligere, og som måtte ønske å delta, er hjertelig velkomne.

Påmelding snarest og senest innen 18.02.09 til: Gunbjorg.Dybvig@uis.no .

Program for seminaret:


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (04.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol