Workshop om Q-metode


Professor Steven Brown fra Kent State University, Ohio, USA, besøkte nylig UiS. Brown holdt en workshop innen Q-metode sist lørdag.

Blant deltakerne var fire doktorgradsstipendiater som anvender Q-metode i sine avhandlinger. Disse la frem sine pågående prosjekter, og fikk tilbakemeldinger på design og metode.

En forskergruppe som er spesielt interessert i Q-metode har søkt og mottatt finansiering fra Norges forskningsråd for å arrangere en nasjonal Q-metode-konferanse på UiS. Datoen er ikke endelig fastsatt, men den vil bli annonsert så snart dette er avklart. Spørsmål angående Q-metode eller angående konferansen kan rettes til Arlene Arstad Thorsen eller Ingunn Størksen.

Sist oppdatert av (03.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol