Ny møteplass skal styrka realfaga


Universitetet i Stavanger, dei vidaregåande skulane og næringslivet i Rogaland går saman om å styrka realfag og teknologi. I dag blei den første møteplassen for kompetanseutvikling opna.

Heile 65 deltakarar frå industrien, universitetet og vidaregåande skule møttes på UiS i ettermiddag. Ideen bak møteplassen er å lære meir om kvarandre for å styrke samarbeid og kompetanse. Lærarar i skulen kan ha godt av å vite meir om kva som ventar elevane i realfag når dei blir studentar.
Motsett er det nyttig for UiS å kjenne til kva slags kunnskap ungdommen har når dei tropper opp til første semester på eit bachelor-studium. Næringslivet, som treng stadig fleire tilsette med realfagkompetanse, er ikkje minst opptekne av å formidla kva slags behov dei har. Hyppige møter vil vonleg føra til betre undervisning og eit fruktbart samarbeid mellom dei ulike instansane.

Økt forståing
– Det er veldig viktig å få næringsliv, vidaregåande skule og universitet saman. Eg trur dette prosjektet er det første i sitt slag i Noreg, seier John Grønli.
I tillegg til å vera laboratorieleiar ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi på UiS, er han tillitsvald for NITO og styremedlem i Teknologiforum Rogaland. Grønli er særs glad for at representantar for dei tre arenaene skal koma saman med jamne mellomrom.
– Dette vil skapa større forståing for einannan si verd og kva slags rammevilkår me har. No skal me slutta å tru om kvarandre – me skal veta, seier Grønli.

Tre ledd i kjede
Det er meininga å arrangera to til tre slike møter kvart semester. I dag sto fleire emne på dagsorden. Grethe Marie Mahan, avdelingsleiar ved St. Olav vidaregåande skule, held føredrag om nauda for samarbeid. Prodekan for forsking ved Teknisk-naturvitskapleg fakultet på UiS, John Håkon Husøy, tala om utviklinga i realfaga – for å nemne et par av foredragshaldarane.
Dette første møtet vart opna av Tor Espedal, styreleiar i Teknologiforum Rogaland. Han såg på vidaregåande skule, universitet og næringsliv som tre ledd i ei kjede.
– Den vidaregåande skulen er viktig, for der vert grunnlaget lagd. Skulen er også viktig for motivasjonen til å studera vidare, som er neste ledd i kjeda. Til sist har vi den kontinuerlege utdanninga som går føre seg i næringslivet. I dag er det avstand mellom desse ledda. Vi treng tettare relasjonar mellom vidaregåande skule, næringsliv og universitetet. Vår haldning er at vi skal få til auka kompetanse i alle ledd av kjeda, sa Espedal.

Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (03.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
John Grønli ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi på UiS.
John Grønli ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi på UiS, er glad for at industrien, universitetet og dei vidaregåande skulene skal møtes.
Foto av Tor Espedal, styreleder i Teknologiforum Rogaland, på talerstolen.
Tor Espedal, styreleder i Teknologiforum Rogaland, holdt innledningsforedrag.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER