Ikke flere studentboliger


I forbindelse med Regjeringens krisepakke bevilget Tora Aasland ytterligere 300 studentboliger til universitets- og høgskolesektoren. Ingen av disse boligene gikk til Universitetet i Stavanger.

Etter at Kunnskapsdepartementet nylig kunngjorde at de bevilger 964 studentboliger sammenlagt til så å si alle i sektoren unntatt Universitet i Stavanger, hadde StOr-leder Gaute Juveth forhåpninger til at Aaslands krisepakke også skulle bety flere studentboliger til Stavanger. Juveth måtte skuffet konstatere at så ikke var tilfelle.

I sin tiltakspakke for bedre kunnskapsbygg som Aasland la fram, var det bevilget ytterligere 300 studentboliger, men eller ingen av disse til Universitetet i Stavanger. Aasland begrunnet dette med at Universitetet i Stavanger har tilsagn som ikke er brukt.

– Jeg er misfornøyd med at vi ikke får tilsagn om nye studentboliger. Selv om vi har fått tilsagn som ikke er realisert, så er det viktig for oss at vi får en høyere dekning på studentboliger enn hva tilfellet er i dag. I dag har vi en dekningsgrad på 9,4 prosent, lavest i landet. Dette går spesielt utover de internasjonale studentene, forteller StOr-lederen som påpeker at det blir problematisk å invitere flere internasjonale studenter hit så lenge vi ikke har flere boliger å tilby.

På lik linje med sin rektor Aslaug Mikkelsen, roser studentlederen satsningen ellers.

– Jeg er selvfølgelig svært godt fornøyd med både tildelingene av stipendiatstillinger og penger til vedlikehold og oppussing her på universitetet, sier Juveth.

Les mer om pressekonferansen på Universitetet i Stavanger og tiltak fra Regjeringen her.

Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (26.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Gaute Juveth.
LITT SKUFFET: Selv om UiS-leiren jublet over Regjeringens krisepakke, kunne en noe skuffet studentleder Gaute Juveth konstatere at det ikke ble tildelt flere studentboliger til Stavanger denne gangen heller.
Tora Aasland.
PUSS OPP! På en pressekonferanse på Universitetet i Stavanger tidligere i dag kunne statsråd Tora Aasland love ni stipendiater og klimaforskningsmidler til IRIS, i tillegg til 45,5 millioner kroner til utbedring og vedlikehold av byggmassen som UiS leier av Statsbygg. Noen studentboliger kunne hun ikke riste ut av ermet.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER