Erasmus Mundus-seminar på UiS den 26. januar


UiS får besøk av Frank Moe ved SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) den 26. januar. Moe er en nasjonal ekspert på Erasmus Mundus.

Som de fleste vet er Erasmus Mundus et samarbeidsprogram for europeiske institusjoner på master- eller doktorgradsnivå der universiteter og høgskoler går sammen i konsortier for å tilby en fellesgrad. Samarbeidet kan også inkludere institusjoner i tredje land.

Erasmus Mundus II (2009 - 2013 ) viderefører hovedtrekkene fra første runde, men med noen justeringer og utvidelser av aktivitetene, først og fremst inkludering av doktorgradssamarbeid, samt sterkere fokus på samarbeid med institusjoner i tredje land, både mht hele programmer, men også andre samarbeidsformer. 

Dette er programmet for dagen:

Møterom: KE C-334 (Kjølv Egelands hus)

10:00 - 11:30 Erasmus Mundus II programmet og EM søknadsskriving

11:30 - 12:15: Lunsj

12:15 - 12:45 Administrative utfordringer for Erasmus Mundus

12:45 - 14:00 Intensive Programmer og andre finansierings - og utviklingsmuligheter (Nordplus)

Seminaret retter seg mot både administrativt og faglig ansatte. Påmelding sendes til Shalini Frøiland (shalini.p.froiland@uis.no) innen fredag den 23. januar.


Sist oppdatert av (20.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol