Biblioteket leverer effektivt dokumenter vi ikke har selv


Bibliotekets innlånsundersøkelse viser en stadig forbedring i leveringstiden for innlånte dokumenter

Universitetsbibliotekets avdeling for brukerservice hadde også i fjor en innlånsundersøkelse. Dette er en undersøkelse som utføres en gang i året for å sikre kvaliteten på bibliotekets fjernlånsvirksomhet. I løpet av tre uker føres det nøyaktig statistikk over hvor lang tid det tar å få artikler og bøker som er bestilt fra andre bibliotek. I fjor ble denne undersøkelsen gjennomført fra andre halvdelen av oktober til første uken i november.

Resultatene i fjor viste stort sett framgang fra 2007. Gjennomsnittlig leveringstid på artikkelkopier har gått ned fra tre dager til 2,5 dager. Gjennomsnittlig leveringstid på bøker har de siste årene holdt seg jevnt på seks dager.

Det er et mål at minst 85 % av bestilte artikkelkopier skal være levert til oss innen sju dager. I 2008 fikk vi hele 95 % av alle artikkelkopier innen denne fristen. Dette er en forbedring i forhold til året før. For bøker er målet av minst 85 % skal være levert til oss innen 10 dager. I fjor kom 91 % av de bøkene vi bestilte innenfor ønsket tidsfrist. Dette er litt mindre enn i 2007, da 94 % var hos oss innen 10 dager. Det må her bemerkes at brukerservice i fjor hadde mange flere bestillinger å ta seg av i undersøkelsesperioden enn i 2007. Da ble det sendt ut 674 bestillinger mens undersøkelsen pågikk, i fjor var dette tallet økt til 969 bestillinger.

Det er selvsagt et mål at alle våre brukere skal få sine bestillinger fortest mulig, derfor føres det også statistikk over hvor raskt våre forskjellige leverandører skaffer oss dokumentene vi bestiller. På denne måten håper vi å kunne velge de leverandørene som hjelper oss til å yte våre brukere en best mulig service.

Sist oppdatert av John David Didriksen (20.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol