Internasjonal mobilitet


Som vanlig på denne tiden av året er det tid for rapportering av internasjonal mobilitet blant vitenskapelig ansatte i året som har gått.

Tallene for internasjonal mobilitet inngår i Database for høyere utdanning (DBH). Det er således av stor betydning at vitenskapelig ansatte (også stipendiater) som i løpet av 2008 har hatt faglig opphold av min. én ukes varighet ved utenlandsk institusjon og/eller som har vært vertskap for innreisende forskere med opphold av tilsvarende varighet, registrerer mobiliteten i den interne databasen for internasjonal mobilitet.

Databasen er meget enkel å bruke, og registrering av en utreise/innreise tar kun et par minutter. En enkel veiledning følger i forlengelsen av selve registreringsskjemaet.

Der hvor flere ansatte har deltatt på samme utenlandsopphold eller i fellesskap vært vertskap for utenlandske forskere, er det som tidligere tilstrekkelig at kun én av de involverte foretar registreringen.

NB! Nytt av året er at databasen kan nås selv om man ikke jobber mot UiS sitt nettverk (f.eks hvis man er hjemme eller på reise).

Ev spørsmål kan rettes til Tore Bjørn Hatleskog, tlf 33027, e-post torebjorn.hatleskog@uis.no

Vi ber om at alle registreringer blir gjort senest 31 januar.


Sist oppdatert av (06.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol