Store Norske Leksikon og Europeana fritt tilgjengelig


Den europeiske kunnskapsbasen Europeana er åpnet, og Store Norske Leksikons nettutgave er blitt gratis.

Europeana

Europeana betegnes som selve hoveddøren til vår felles kulturarv på nettet. 145 europeiske kulturinstitusjoner leverer stoff til basen. Digitale objekter som filmklipp, lydopptak, foto, malerier, skulpturer, kart, manuskripter, bøker, aviser, arkivmateriale, kunsthistoriske og arkeologiske gjenstander ligger fritt tilgjengelig for alle som er interessert. Basen inneholder allerede over to millioner objekter, og den vokser hver dag.

Interessen for Europeana har vært enorm. Etter den offisielle åpningen 20. november ble pågangen så stor at  serveren brøt sammen og nettstedet måtte stenges noen uker for å opprustes til å tåle den store etterspørselen. Nå er basen oppe igjen, med en bedre og mer robust nettløsning.

Les mer om Europeana her.

Søk i Europeana.


Store Norske Leksikon

Store Norske Leksikon (SNL) skulle ikke trenge noen nærmere presentasjon. Det som derimot er nytt er at fra februar 2009 er hele SNL gratis tilgjengelig på Internett. Nettleksikonet skal holdes oppdatert og utvides etter en modell inspirerert av Wikipedia, der mennesker som kan mye om et emne har muligheten til å skrive om dette. Rundt 1000 fagansvarlige skal sikre at innholdet i leksikonet fortsatt holder den kvaliteten SNL er kjent for, så kvalitetssikringen vil fortsatt være strengere enn i Wikipedia.

SNL trenger fortsatt flere fagansvarlige, så hvis du vil melde deg til en slik stilling innenfor ditt fagområde kan du gjøre det her.


Sist oppdatert av John David Didriksen (05.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol