Gulsrud blir avdelingsleder


Thor Ole Gulsrud er ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi fra 1.11.2018.

Gulsrud kommer fra stillingen som forskningssjef for Helseteknologi i NORCE (tidligere IRIS) og er prosjektleder for Norway Pumps & Pipes, som er et samarbeid mellom UiS, Stavanger universitetssjukehus (SUS), Greater Stavanger og NORCE. Han har de siste to årene også hatt en 20% bistilling som førsteamanuensis i helseteknologi ved Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) ved UiS. Gulsrud har tidligere vært ansatt i full stilling som førsteamanuensis ved IDE.  Han har lang erfaring både fra medisinsk teknologi, medisinsk signal- og bildebehandling og olje & gass. Gulsrud har doktorgrad innenfor datamaskinbasert deteksjon av brystkreft og jobbet i den forbindelse tett med radiologer ved SUS. Han har vært forskningssjef for Boring og Brønn i SINTEF og før han startet i IRIS (NORCE) jobbet han i forsknings- og utviklingsavdelingen i det amerikanske selskapet National Oilwell Varco.

Tre fagavdelinger ved fakultetet
Den faglige virksomheten ved Det helsevitenskapelige fakultet er inndelt i tre avdelinger; Avdeling for folkehelse, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, og Avdeling for omsorg og etikk. Fakultetet er matriseorganisert. Avdelingsleder har ansvar for å bidra med emner og undervisning på tvers av de ulike studieprogrammene som på sin side har egne studieprogramledere.

Avdeling for kvalitet og helsteknologi
Avdeling for kvalitet og helseteknologi sitt overordnede mål er å bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Avdelingen har en fagprofil som legger stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Dette er satsingsområder for fremtidens nasjonale og internasjonale helsetjenester. Vi vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Vi satser på simuleringsbasert opplæring og utdanningsforskning, fordi vi vil at helsepersonell og studenter skal lære i trygge, men realistiske omgivelser for å kunne takle morgendagens helseutfordringer. Avdelingen har kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenesten, fra myndighetsnivå, med overordnet rettslig regulering og policyutvikling, til pasientnær behandling i kommunale-, spesialist- og prehospitale tjenester, og samhandling mellom disse, både nasjonalt og internasjonalt.

 


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (02.10.2018)

Skriv ut artikkel print symbol