Nasjonal sikkerhetsmåned 2018


Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned. UiS deltar i denne kampanjen for å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet, både hos studenter og ansatte. Alle vil motta e-post fra XtraMile med korte elæringsseksvenser i denne perioden.

NorSIS: Norsk senter for informasjonssikring gir informasjon om trusler, råd om forebygging og hjelp hvis du har blitt utsatt for kriminalitet og krenkelse på nettet. I oktober avholdes den nasjonale sikkerhetsmåneden for å øke kunnskap om informasjonssikkerhet. Målet er et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag! Det er viktig å bruk sunn fornuft når man daglig arbeider med datamaskiner og digitale verktøy!

Nano-læring
I forbindelse med den nasjonale sikkerhetsmåneden i oktober vil ansatte og studenter ved UiS i en periode jevnlig motta e-post med korte (2-3 min.) elærings­seksvenser. Disse er levert av NorSIS i samarbeid med XtraMile Leksjonene har til hensikt å skape bevissthet rundt informasjonssikkerhet.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (02.10.2018)

Skriv ut artikkel print symbol