Nasjonal sikkerhetsmåned 2018


Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned. UiS deltar i denne kampanjen for å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet, både hos studenter og ansatte. Alle vil motta e-post fra XtraMile med korte elæringsseksvenser i denne perioden.

NorSIS: Norsk senter for informasjonssikring gir informasjon om trusler, råd om forebygging og hjelp hvis du har blitt utsatt for kriminalitet og krenkelse på nettet. I oktober avholdes den nasjonale sikkerhetsmåneden for å øke kunnskap om informasjonssikkerhet. Målet er et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag! Det er viktig å bruk sunn fornuft når man daglig arbeider med datamaskiner og digitale verktøy!

Nano-læring
I forbindelse med den nasjonale sikkerhetsmåneden i oktober vil ansatte og studenter ved UiS i en periode jevnlig motta e-post med korte (2-3 min.) elærings­seksvenser. Disse er levert av NorSIS i samarbeid med XtraMile Leksjonene har til hensikt å skape bevissthet rundt informasjonssikkerhet.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (02.10.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no