Søppelpost filter blir skrudd av i Office 365 og Outlook


På torsdag 04.10.2018 blir søppelpost filter i Office 365 og Outlook skrudd av for hele organisasjonen.

I e-postsystemene ved UiS har vi i lengre tid hatt to søppelpostfiltre aktivert, både et eksternt (Messagelabs) og et internt (innebygd i Outlook/Office 365). Dette har ført til problemer for noen av våre brukere, da innkommende e-post som kommer fra sikre avsendere i noen tilfeller har blitt klassifisert som spam. Det eksterne søppelpost filteret er vurdert som effektivt nok, så vi har valgt å deaktivere det interne filteret i Outlook. Endringen vil bli utført den 04.10.2018, og brukerne vil ikke ha noen annen konsekvens av denne endringen. E-post forsendelser vil fungere som normalt i perioden.

Noen brukere har blitt vant til å benytte dette filteret, og de kan aktivere dette selv slik :
- I Outlook (Lokalt installert)
- I Office 365 (Nettleser)


Sist oppdatert av Virgi Sokk (25.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol