Nvivo oppgradering
Nvivo upgrade


Nvivo oppgraderes til versjon 12.
Nvivo will be upgraded to version 12.

IT-avdelingen vil denne uken rulle ut ny versjon av QSR Nvivo til samtlige brukere av denne programvaren.
Oppgraderingen vil kun iverksettes på maskiner som er logget av. Dette for å forhindre problemer med både installasjon av ny versjon og fjerning av gammel.

The IT Department will publish the latest Version of QSR Nvivo to every user of this application during this week.
The upgrade will start only when the PC's are logged off. This to prevent problems with removing the old version and installa the new version in the same time.  


Sist oppdatert av Virgi Sokk (18.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol