Nina Helgevold professor i pedagogikk


Nina Helgevold ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) har blitt tildelt personlig opprykk til professor i pedagogikk.

Nina Helgevold har arbeidet ved Universitetet i Stavanger (UiS) siden 2001. I 2011 forsvarte hun sin doktorgrad ved UiS «Å lære å kommunisere i det moderne klasserommet: En kvalitativ studie av interaksjonsformer på ungdomstrinnet». 

Leder programområde 

2014-15 var hun ansatt i en post doc stilling ved Det humanistiske fakultet/IGIS.

Helgevold var i 2016 leder for en arbeidsgruppe som utarbeidet forslag til ny modell for 5-årig interegrert master i grunnskolelærerutdanningene ved UiS/IGIS.

De siste tre årene har hun vært leder for programområdet «Læreres Profesjonsutvikling».

Utdanningsvitenskap

Helgevolds  forskning er knyttet til utdanningsvitenskap, med et spesielt fokus på elevers vilkår for læring og deltakelse i inkluderende klasserom og på lærerstudenters og læreres profesjonsutvikling gjennom utdanning og videre arbeid.

Lesson Study

Helgevold satt i styringsgruppen for TasS (Teachers as Students) 2012-2015, et forskningsprosjekt finansiert gjennom Norges Forskningsråd. TasS prosjektet var en intervensjon hvor Lesson Study ble prøvd ut som arbeidsmåte i studenters praksisopplæring.

I programområdet arbeider Helgevold i en tverrfaglig forskergruppe som videreutvikler erfaringer fra TasS prosjektet. Flere nye prosjekt er initiert både i lærerutdanningen og i samarbeid med lærere/skoler.

Malawi

Helgevold er også involvert i Malawi 2 (2019-2023), et NORHED finansiert forskningsprosjekt knyttet til Lesson Study som arbeidsmåte for matematikklærere på barnetrinnet i Malawi.

Gjennom arbeidet med Lesson Study er det etablert faglig samarbeid med ulike internasjonale partnere, blant annet University of Leicester, UK og NIE, National Institute of Education, Singapore og University of Malawi.

Undervisning og veiledning

Helgevold har lang erfaring som underviser både i grunnskolelærerutdanningen og på masterutdanningen i utdanningsvitenskap. Hun har vært emneansvarlig for pedagogisk profil i utdanningsvitenskap siden oppstarten i 2015.

Nina Helgevold veileder også flere phd-stipendiater.

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (18.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol