Ketil Fred Hansen professor i samfunnsfag


Ketil Fred Hansen ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) har blitt tildelt personlig opprykk til professor i samfunnsfag.

Han har vært ansatt i midlertidige stillinger som førsteamanuensis i samfunnssikkerhet, historie og samfunnsfag ved UiS i en årrekke før han for to år siden fikk tilbud om fast stilling ved IGIS.

Hansen er utdannet historiker med en dr art avhandling (UiO, 2000) om tradisjonelle eliter og politisk kultur i Nord Kamerun.

Empirien til avhandlingen hentet han både fra franske koloniarkiver, det kamerunske nasjonalarkivet og, ikke minst, fra flere feltarbeid med deltagende observasjon og intervjuer i Ngaoundere by i Nord Kamerun. Med opphav i de enkelte kapitlene i avhandlingen har Hansen publisert en rekke internasjonale artikler om demokratiseringsprosesser, valg og maktfordeling i dagens Kamerun.

Hansen forsker fortsatt mest på det fransktalende Afrika, men har de siste årene konsentrert seg om Tsjad.

En rekke kortere feltarbeid, det første i 1999 og det pt siste i år, har resultert i flere internasjonale publikasjoner om den politiske situasjonen i landet etter 1990. Spesielt forholdet mellom væpnede opprørere og dagens regime har interessert Hansen. Han har intervjuet en rekke sentrale politiske aktører – ministre, opprørsledere, menneskerettighetsaktivister og studentledere - i Tsjad de siste ti årene.

– Innlegg på Facebook og ulike blogger fra folk i Tsjad er også viktige kanaler for informasjon fra et land som ikke er kjent for å være spesielt opptatt av åpne politiske prosesser og pressefrihet, sier Hansen. Siden 2011 har han også forsket på effektene i Tsjad av et Libya i oppløsning samt analysert hvordan krigen mot terror bidrar til å støtte afrikanske udemokratiske regimer.

– Jeg synes det er viktig å delta i samfunnsdebatten med min fagkunnskap sier Ketil Fred Hansen.

Han er en aktiv formidler både muntlig og skriftlig. De siste årene har han holdt forelesninger for alt fra Forsvarets sjefskurs til pensjonistuniversitetet på Lillestrøm.

Han skriver månedlige fagbokanmeldelser for Ny Tid og har skrever en rekke kronikker, blant annet i Aftenbladet, Aftenposten, Klassekampen, Nationen og Bistandsaktuelt. Dessuten er han fagansvarlig forfatter av ca. 40 artikler på snl.no.


Sist oppdatert av Elin Nyberg (17.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol