UiS intranett lanseres første uka i oktober


Siden oktober i fjor har UiS jobbet med en intranettløsning som skal erstatte dagens ansattsider, og nå nærmer lanseringen seg.

UiS sine ansattsider er utdaterte og overmodne for utskifting, og det har i lengre tid vært behov for og ønske om en ny plattform for intern informasjon. Nå får vi endelig et intranett. 

Innholdsarbeid
Overføring av innhold fra dagens ansattsider er nå i sluttfasen. Rundt 30 UiS-ansatte har til nå jobbet med innhold og struktur i den nye løsningen. Dette betyr at alt innhold som ligger tilgjengelig på ansatt.uis.no og som skal tas med videre på intranettet, er ivaretatt i denne omgang.

Lederne ved de ulike enhetene peker ut hvilke medarbeidere som skal ha et dedikert ansvar for enhetens innhold etter lansering. Disse vil bli tilbudt kurs utover høsten.

Compendia-integrasjon
Det jobbes med en løsning for å integrere innhold i Compendia-håndbøkene på vårt kommende intranett. I dag blir ansatte som skal finne informasjon i f.eks. Medarbeiderhåndboka, sendt til Compendia-portalen. I denne portalen finnes det mye godt innhold som ansatte har behov for. Men brukbarhetstester har vist at ansatte blir forvirret av å bli sendt til et annet nettsted uten en naturlig vei tilbake til UiS sin plattform. Derfor har intranettprosjektet sett på en løsning for å kunne integrere dette innholdet bedre.

Rett før sommeren kom Bouvet, som er vår eksterne samarbeidspartner for intranettløsningen, sammen med Compendia, opp med en løsning som ivaretar vårt behov for en sømløs integrasjon. Integrasjonen skal være klar innen utgangen av september, og dette er også grunnen til at vi venter med lansering av intranettet til oktober i stedenfor september som var den opprinnelige planen.

Office 365
Den teknisk plattformen for intranettet er Office 365, en løsning som allerede er implementert og tatt i bruk på UiS bl.a. når det gjelder e-post og telefoni.

Informasjonsmøter
Raskt etter lansering kommer vi til å avholde «drop in»-møter på Ullandhaug, Arkeologisk Museum og i Bjergsted der alle ansatte er velkommen innom for en gjennomgang av strukturen på det nye intranettet. Her blir det også god anledning til å stille spørsmål.

Vi gleder oss til å presentere og ta i bruk et moderne intranett, som vil være tilgjengelig når du trenger det fra både mobil, nettbrett og datamaskin. 

Les også: UiS får intranett til høsten

Kontakt gjerne prosjektleder Hildegard Nortvedt for spørsmål.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (13.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol