Datakontroll er redningen for delekulturen


– Vi skaper neste generasjon internett ved å gi brukerne kontroll over egen data. Med bitYoga kan du fortsatt dele innhold, men kryptere, slik at ingen tredjepart kan nyttegjøre seg av innholdet ditt.

Lykkes de to forskerne fra UiS, Antorweep Chakravorty og Chunming Rong, med å spre sin teknologi, har de løst den mest kritiske datarisikoen vi som databrukere tvinges til å ta hver eneste dag; Hvordan kan jeg vite at min data ikke blir brukt av andre?

Redningsaksjon for delekulturen

Navnet speiler selskapet sin visjon:

– Bit er den minst dataenheten vi har, og yoga betyr «kontakt» på sanskrit, sier gründer Antorweep Chakravorty. Deres løsninger er basert på forskningsdrevet utvikling innen områder av blockchain, big-data og kunstig intelligens.

Ambisjonene deres er en redningsaksjon for de globale, viktige verdiene som internettet gir menneskeheten med en teknologi som reduserer risikoen for tillitsbrudd, hacking og i ytterste konsekvens kollaps av delekulturen.

– Forretningsmessig er ambisjonene våre at vi innen fem år skal være det største software-selskapet fra Norge, sier Antorweep Chakravorty.

Vi lever i GDPR-tiden

Hvem som eier, lagrer og bruker all dataen som deles i verden i dag, er en global, juridisk utfordring. EU sitt svar er å gi alle selskap som innhenter, lagrer, analyserer og/eller deler persondata det juridiske ansvaret med sviende økonomiske konsekvenser ved tillitsbrudd. GDPR-direktivet ble gjeldende fra juni 2018.

Direktivet er et viktig juridisk steg på veien mot å gi innbyggere et bedre digitalt personvern. Alle selskap må nå inngå personlig avtale om personopplysningslagring, og de må definere hvordan de bruker og gjenbruker dine opplysninger og bilder. Grunnmuren i metoden er likevel basert på at vi gir fra oss data i tillit til at selskapene lagrer og bruker opplysninger slik de lover.

– Du får en illusjon av kontroll, men kan ikke gjøre noe dersom opplysninger havner på avveier, sier Antorweep.

Kryptering med bitYoga

Problemet er også at vi daglig trykker «aksepterer» på personvernerklæringer uten å ha et annet alternativ enn å gi fra oss persondata til nettsteder eller selskap vi ønsker eller må bruke som borger i et digitalt samfunn.

Hva er bitYoga?: Share, Trace, Control & Relax

Teknologien bak bitYoga snur strømmen for datakontroll; fra selskapenes servere tilbake til den som produserer dataen. Du kan fortsatt dele data med hvem du vil, men dersom du vil slette, eller hindre gjenbruk, så skrur du selv av. Informasjonen din vil alltid være kryptert for tredjepart når du deler.

Kontroll

– Vår verden er ikke svart og hvit. Den har mange farger. Med bruk av vår teknologi; blockchain og AI, skapes det ikke et system som enten er åpent eller lukket. Du velger selv hva du vil dele åpent, og hva som er mer privat og sensitivt for deg. Det vesentlige er at du alltid kan spore hvem som har sett dataen din. Slik er det mulig at du selv har kontroll på sensitiv data, som helsejournalen din, og at du selv vet hvem som bruker den, sier Chunming Rong, professor på UiS og partner i bitYoga.

– Hvordan skal jeg kunne tro på at bitYoga gjør dette annerledes?

– Det handler ikke om du har tillit til bitYoga eller ikke. Vi er en plattform. Vi lagrer ingens data. Den lagres lokalt. Når du deler så er dataen din kryptert for andre. Når du sletter, så er dataen borte. Andre som har adgang til din data, må svare til deg om at dataen er slettet eller ikke, sier Antorweep Chakravorty.

Seal of Ecellence   

De to UiS-forskerne fikk nylig tildelt partnerskap i et europeisk gigantprosjekt i forskningsprogrammet Horizon 2020 om datakontroll i sosiale medier. EU-kommisjonen har også gitt dem kvalitetsstempelet «Seal of Excellence» for en annen EU-søknad.  

– Denne er uavhengig av Horizon 2020 søknaden, men utmerkelsen er en annerkjennelse av vår teknologi og selskap, sier Antorweep.

Det er totalt åtte partnere i Horizon 2020-prosjektet, som har en ramme på 4,166 millioner euro. -bitYoga sin del av prosjektet representerer 20 prosent av budsjettet, og prosjektet er 100 prosent finansiert av EU, sier Antorweep Chakravorty.

Høyeste ranking

I kvalitetsvurderingen som bitYoga har fått fra EU-kommisjonen, oppnår teknologien deres høyeste ranking, «Very Good to Excellence» på tre av tre kriterier; samfunnsinnvirkning (Impact), fortreffelighet (Excellence) og kvalitet og effektivitet i gjennomføring (Quality and efficiency og Implementation)

Prosjektet de nå skal delta i har en tidsramme på 26 måneder. Fungerer dette, noe bitYoga er sikre på, så vil prosjektet være en døråpner til internasjonale investorer.

– «Retten til å bli glemt» er vesentlig for EU sitt GDPR-direktiv. Vår teknologi gir denne muligheten til å lagre og slette egen data. Blockchain har fått urettmessig mye negativ omtale på grunn av profittjag i bitcoin, men et moment i EU-prosjektet er «Blockchain for the social good». I dag er det slik at vi som skaper innhold, og deler dette med, for eksempel Facebook, gir dette fra oss mot å få tilbake en «gratis» tjeneste. Vel, vi har alle lært at «there is no such thing as a free lunch» Det vi gir fra oss er vår adferd og preferanser, personopplysninger og til og med hvor vi er i verden og hvem vi er sammen med. Facebook og andre sosiale medier kan selge dette videre, sier Chunming Rong.

Smedvig er første kunde

 

Smedvigs IT-selskap Veni AS er bitYogas første kunde. Veni skal bruke bitYoga-teknologien til energideling, og teste det ut i et ENOVA-støttet prosjekt.

-Vi starter umiddelbart på oppgavene fra Horizon 2020, og ser nå etter et produksjonsteam, styremedlemmer og investeringer det første året på 4-8 millioner kroner, sier Antorweep Chakravorty.

– bitYoga er et godt eksempel på en spin-off fra forskningsmiljøet på universitetet, som via TTOen i Validé og vårt nettverk har funnet kontakter og investorer, og kommet i posisjon til å søke på Horizon2020-prosjekt, sier Anne Cathrin Østebø, administrerende direktør i Validé.

Han ser for seg at bitYoga-plattformen vil være løsningen for bransjer som steller med helseopplysninger, men sier også at teknologien kan brukes til absolutt alt som deles.

– Vi konsentrerer oss nå om persondata, fordi behovet her er stort. Men denne form for å trygge datadeling, kan anvendes til svært mye, sier han.

Bra for UiS

Det er første gang en spinn-out fra Universitetet i Stavanger blir med i et såpass stort EU-prosjekt. Så dette er stort for oss selv om UiS ikke er partner, sier Troels Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør ved UiS.

– Her har vi et glimrende eksempel på et innovasjonsløp; fra PhD-studie, via TTO-en for å etablere et selskap, kommersialisering og så få til en rask vekst via et EU-prosjekt. Det er slik det skal være, sier Jacobsen.

– Men det hender altså ikke så ofte?

– Nei, jeg mener det er det første, men bitYoga er et godt eksempel på hvordan universitetet og TTOen samarbeider om spinn-out fra forskning, sier forskningsdirektøren.

UiS-rektor Marit Boyesen er også godt fornøyd med hva to av universitetets forskere og ansatte har lykkes med.

– Fagfeltet er uhyre viktig i dagen samfunn. Datasikkerhet er et hett tema med store utfordringer. Det er veldig gledelig at bitYoga nå får EU-midler til et større, internasjonalt prosjekt, sier Boyesen.

– Hva betyr det for UiS?

– Slikt ryktes fort. Det er bra for UiS og for fag- og forskningsmiljøet innen IKT-faget og for interessen fra studenter at vi har slike gode lærekrefter på feltet. Vi har god søkning til faget nå, men dette gjør oss enda mer attraktiv, sier Boyesen.

Tekst og foto: Hilde Garlid, Validé


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (07.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Professor Chunming Rong og førsteamanuensis Antorweep Chakravorty har utviklet teknologien bitYoga.
Professor Chunming Rong og førsteamanuensis Antorweep Chakravorty har utviklet teknologien bitYoga.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no