Foreslå kandidater til nyskapingsprisen


Nyskapingsprisen er en ærespris for forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater .

Prisen har til formål å fremme kommersialisering av forskningsresultater ved Universitetet i Stavanger og IRIS. Sparebank 1 SR-Bank bidrar med et stipend på 50.000 NOK til vinneren.

Statuttene angir at alle ansatte og organisatoriske enheter ved UiS og IRIS, herunder IRIS FI kan nominere kandidater til prisen. Nominering av kandidater til prisen skjer innen 1. februar i det påfølgende kalenderår prisen gjelder for.

Det anmodes om å fremme kandidater til prisen. Forslagsstiller sender et begrunnet forslag (max 1 side) basert på de føringer som følger av statuttene. Forslaget stilles til sekretariatet for juryen ved Hild Stuland Larsen, IRIS: hsl@iris.no

Frist for innsending av forslag er 1. februar 2009

Se statuttene for nyskapingsprisen (pdf - 14 kb)

Sist oppdatert av (27.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol