Stipendipraten: Bli kjent med Ingrid Rusnes


Stipendiat Ingrid Rusnes forsker på hvilken mening eller verdi lønnet arbeid har i livene våre. Selv føler hun seg privilegert som får bruke flere år på jobb til å dyrke nysgjerrigheten sin – mens hun drikker kaffe i særklasse.

Jeg er en tidligere barista, så jeg er en kaffesnobb uten like og drikker bare kaffe som jeg vet hvordan har blitt laget, forteller Rusnes.

Når hun skal konsentrere seg ekstra, koker Rusnes seg en kanne nøye utvalgt presskannekaffe. Og det har blitt en del kanner de siste årene. Siden 2015 har hun intervjuet til sammen 27 barnehagelærere, forskere og industriarbeidere for å komme til bunns i hva de opplever som meningsfylt med arbeidet de gjør. 

Hvert yrke har ulike kilder til mening, men det som er til felles på tvers av yrkene, er de ideologiske og kulturelle føringene om at en ønsker å være med og bidra i samfunnet. I tillegg kommer det sosiale, å føle at en er en del av et fellesskap og hører til et sted. Det er mange som snakker om det å ha et sted å gå, det er minste felles multiplum, forklarer Rusnes. 
 
 

Sist oppdatert av Live Kolstad Kvalsvik (31.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol