Dag Husebø inn i digitaliseringsstyret


Prorektor Dag Husebø på Universitetet i Stavanger er oppnevnt til å sitte i det nye digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning. Det skal lede det overordnede digitaliseringsarbeidet for hele universitets- og høyskolesektoren.

Husebø er et av 18 medlemmer i styret, som ledes av organisasjonsdirektør på NTNU, Ida Munkeby. Styret består av toppledere fra et bredt utvalg av virksomheter innenfor forskning og høyere utdanning, og hadde sitt første møte tirsdag 28. august.

I mandatet til digitaliseringsstyret står det blant annet at de skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning, og ha en styrende rolle knyttet til felles tjenesteutvikling og en rådgivende funksjon overfor Units myndighetsrolle.

Unit - direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning -  ble opprettet 1. januar 2018, da CERES, BIBSYS og en del av oppgavene til Uninett ble slått sammen.

Unit har ansvaret for nasjonal samordning og et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området.

​​Les mer på Oslomets nettavis Khrono.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (30.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no