Publisering av emner i Canvas
Publishing courses in Canvas


Emner i Canvas må publiseres av emneansvarlig for at studentene skal få tilgang til dem.
Canvas courses must be published by course coordinator in order for students to get access to them.

Emner og påmeldinger til emner blir overført automatisk til Canvas. Studentene vil ikke se emnet i Canvas før emnet har blitt publisert av fagansvarlig.

Grunnen til dette er for å unngå at det sendes ut veldig mange varslinger mens man arbeider med å gjøre emnet klar til undervisning for neste semester. (Canvas sender automatiske varslinger til studenter ved endringer som er gjort i et emne, f.eks. når en ny fil eller kunngjøring er lagt ut – men ikke så lenge emnet ikke er publisert).

For å publisere et emne, gå til «Hjem» i emnemenyen og klikk «Publiser» knappen øverst på høyre side.

Emnet vil deretter vises på forsiden til studentene.

Selv om emnet er publisert kan du velge å begrense tilgang til enkelte filer, sider eller moduler ved å publisere/avpublisere disse der det er nødvendig.

Behøver du mer hjelp, eller har spørsmål angående Canvas og bruk av Canvas, ta gjerne kontakt med oss på IT-avdelingen via it-hjelp@uis.no eller sjekk Canvas sine kunnskapsartikler her: http://no.guides.instructure.com/


Courses and enrolments are automatically imported to Canvas.
The students will not be able to see the courses in Canvas until the courses are published.

The reason for this is to avoid sending multiple notifications. Canvas sends automatic notifications when changes are made to the course, for example when a file is uploaded. When the course is unpublished, notifications are not sent.

In order to publish a course, navigate to «Home» in the course menu and click the «Publish» button in the top right corner.

The course will thereafter be visible for the students.

Access to files, pages, modules can be limited even after a course has been published, as these elements can be published/unpublished individually.

If you need help or have questions about Canvas and use of Canvas, do not hesitate to contact us at the IT Departement via it-hjelp@uis.no or check Canvas` knowledge articles here:

https://community.canvaslms.com/community/answers/guides/


Sist oppdatert av Virgi Sokk (23.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no