Gledelig økning i andel studenter som reiser på Erasmus-utveksling


Mens vi ønsker nye studenter velkommen til UiS er 78 studenter er i ferd med å pakke kofferten for å reise på Erasmus-utveksling.

Internasjonalt kontor registrerer en økning i antall studenter som velger å reise til våre samarbeidspartnere i Europa.  Den største gruppen som reiser på Erasmus-utveksling til høsten er 18 studenter som tar mastergrad i Nordic Master in Social Work and Welfare.  Disse reiser til Aalborg Universitet i det kommende høstsemesteret.

Sju studenter er snart på vei til University Institute of Lisbon i Portugal. Fem andre skal snart sette kursen til Newcastle University. Delft University of Technology og Politecnico di Milano i Italia er populære universiteter blant ingeniørstudentene.  

Ellers fordeler studentene seg på en rekke land i Europa: Danmark, Storbritannia, Irland, Hellas, Frankrike, Nederland, Italia, Polen, Tsjekkia, Ungarn, Slovakia, Sverige, Portugal og Tyskland.

Gjennom Erasmus+ har norske studenter også mulighet til å reise på praksisopphold.
«Målet med praksismobilitet er at studenter i forbindelse med studiene skal kunne tilegne seg praktiske ferdigheter, kompetanse og forståelse av det europeiske arbeidsmarkedet, og dermed stille sterkere på arbeidsmarkedet.» (Kilde:siu.no)

To av våre studenter som til sommeren var ferdig med sine bachelorgrader i henholdsvis dans og statsvitenskap har fått tildelt Erasmus-stipend for praksisopphold ved Hagita Yara Dance Company i London og ved Den norske ambassaden i Tallin. 


Sist oppdatert av Rune Nilssen (23.10.2018)

Skriv ut artikkel print symbol