Vedtak om utsatt sensurfrist


På grunn av mange feriedager i julen 2008 vil det være nødvendig med noe utsatt sensurfrist i mange av høstens eksamener.

I forbindelse med avvikling av eksamen høsten 2008 er det derfor gjort vedtak om at endelig sensur for eksamener som er avlagt/levert i perioden fra og med 3. desember 2008 og ut eksamensperioden kan bli forsinket, men senest skal foreligge innen 12. januar 2009.

Det gjøres likevel oppmerksom på at det for enkeltemner kan være fattet eget vedtak om utsatt tidspunkt for sensur utover denne rammen.

Studentene er selv ansvarlig for å sjekke Studentweb fortløpende for å gjøre seg kjent med når sensur foreligger i de aktuelle emnene.

Sist oppdatert av (19.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol