Oppdatert refusjonsskjema


Refusjonsskjemaet for tilbakebetaling av utlegg har fått en overhaling i sommer. Hovedgrunnen til endringen er at gjester ved UiS skal kunne bruke samme skjema ved refusjon av reiseutgifter.

Ansatte skal bruke SAP for refusjon av reiseutgifter som tidligere, slik at for ansatte er det ingen endring her. Refusjonsskjema fra ansatte som inneholder reiseutgifter vil bli avvist.

Ansatte som tidligere har fått refusjoner ved UiS trenger nå ikke å oppgi bostedsadresse og kontonummer lenger dersom det ikke er endring fra forrige gang. I tillegg er det noen små kosmetiske justeringer.

Som tidligere gjelder fortsatt at refusjoner skal, så langt som mulig unngås, og at den nye bestillingsportalen skal benyttes slik at leverandørene kan sende faktura direkte til UiS.

Dersom bestillingsportalen mot formodning ikke kan benyttes for utgiften, skal refusjonsskjemaet alltid lastes ned fra nettet når det skal brukes, for å sikre at siste versjon benyttes. Refusjonsskjemaet finner du her:

https://cp.compendia.no/universitetet-i-stavanger/medarbeiderhandbok/82177

Oppdatert skjema skal benyttes fra og med i dag (14.08.2018). 

Ved spørsmål, kontakt Turid Adamsen Husveg.


Sist oppdatert av Åse Ormøy (14.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol