ERASMUS+ mobilitetsmidler tildelt for 2018 / 2019


Både vitenskapelig og administrativt ansatte kan reise på utveksling gjennom samarbeidsavtaler inngått mellom UiS og partnerinstitusjoner eller organisasjoner i utlandet.

ERASMUS+ ANSATTMOBILITET

  • Hovedmålet med ERASMUS+ ansattmobilitet er å støtte kompetanseutvikling for ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner og styrke kapasiteten til den enkelte ansatte til å arbeide i en internasjonal kunnskapsbedrift.
  • Alle ansatte kan delta, vitenskapelig ansatte og teknisk-/ administrativt ansatte ved UiS.
  • ERASMUS+ ansattmobilitet gir ansatte muligheten til å hospitere eller delta på kurs, eller andre opplæringsaktiviteter, hos en ERASMUS+ partnerinstitusjon eller annen organisasjon i Europa.
     

ERASMUS+ UNDERVISNINGSMOBILITET

  • Hovedmålet med ERASMUS+ undervisningsmobilitet er å bidra til å internasjonalisere utdanningstilbudet i Europa, øke språk- og kulturkunnskaper og -forståelse og skape tettere bånd mellom utdanning og arbeidsliv.
  • ERASMUS+ undervisningsmobilitet kan kun benyttes av vitenskapelige ansatte ved UiS.
  • ERASMUS+ undervisningsmobilitet gir faglig ansatte muligheten til å reise på undervisningsoppdrag ved en ERASMUS+ partnerinstitusjon.
  • ERASMUS+ undervisningsmobilitet stipendet kan også brukes til å invitere inn en gjesteforeleser fra en bedrift/organisasjon i utlandet.

 


Sist oppdatert av Kathrine Molde (07.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no