ERASMUS+ mobilitetsmidler tildelt for 2018 / 2019


Både vitenskapelig og administrativt ansatte kan reise på utveksling gjennom samarbeidsavtaler inngått mellom UiS og partnerinstitusjoner eller organisasjoner i utlandet.

ERASMUS+ ANSATTMOBILITET

  • Hovedmålet med ERASMUS+ ansattmobilitet er å støtte kompetanseutvikling for ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner og styrke kapasiteten til den enkelte ansatte til å arbeide i en internasjonal kunnskapsbedrift.
  • Alle ansatte kan delta, vitenskapelig ansatte og teknisk-/ administrativt ansatte ved UiS.
  • ERASMUS+ ansattmobilitet gir ansatte muligheten til å hospitere eller delta på kurs, eller andre opplæringsaktiviteter, hos en ERASMUS+ partnerinstitusjon eller annen organisasjon i Europa.
     

ERASMUS+ UNDERVISNINGSMOBILITET

  • Hovedmålet med ERASMUS+ undervisningsmobilitet er å bidra til å internasjonalisere utdanningstilbudet i Europa, øke språk- og kulturkunnskaper og -forståelse og skape tettere bånd mellom utdanning og arbeidsliv.
  • ERASMUS+ undervisningsmobilitet kan kun benyttes av vitenskapelige ansatte ved UiS.
  • ERASMUS+ undervisningsmobilitet gir faglig ansatte muligheten til å reise på undervisningsoppdrag ved en ERASMUS+ partnerinstitusjon.
  • ERASMUS+ undervisningsmobilitet stipendet kan også brukes til å invitere inn en gjesteforeleser fra en bedrift/organisasjon i utlandet.

 


Sist oppdatert av Kathrine Molde (07.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol