Lokale lønnsforhandlinger høst 2018


Det skal i oktober føres lokale lønnsforhandlinger. Minner om at søknadsfristen for uorganiserte er tirsdag 4. september.

Ansatte oppfordres til å sette seg inn i universitetets lønnspolitiske retningslinjer og søke lønnsopprykk dersom man mener å tilfredsstille fastsatte kriterier.

For dem som vil sette seg ytterligere inn i lønnsoppgjøret i Staten og arbeidet med Hovedtariffavtalene kan gå inn via denne lenken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sin side om lønnsoppgjøret 2018.
 
Formål og kriterier
Formålet med forhandlingene er å belønne ansatte som gjør en god innsats og oppnår gode resultater innenfor sine ansvarsområder.

Det er ved årets forhandlinger ikke lagt særskilte lokale føringer ut over det som fremkommer av de Lønnspolitiske retningslinjer. Retningslinjenes pkt 4 inneholder kriterier (generelle og særskilte for stillingstype) som vektlegges ved vurdering av opprykkssøknad. Kriteriene vil bli vektlagt, men partene er enige om at det skal gjøres en totalvurdering av den ansattes innsats og resultater.
 
Søknad
Ved søknad om lønnsopprykk skal man benytte eget søknadsskjema. Det skal benyttes skjema i samsvar med stillingstype:
• kravskjema for ansatte i undervisnings- og forskerstilling- høyre marg
• kravskjema for ansatte i teknisk og administrativ stilling- høyre marg

Ettersom søknadene, med eventuelle vedlegg, skal kopieres setter vi pris på at det ikke benyttes stifter.

Lønnshistorikk                                                                                                                                                   Dersom din arbeidstakerorganisasjon krever at du tilkjennegir din lønnshistorikk kan du finne den i SAP-portalen under Lønn og deretter Lønnsinformasjon. Det kan være at du må gå inn to ganger ved første innlogging. 
 
Søknadsfrist
Ansatte som er organisert i en arbeidstakerorganisasjon vil om kort tid få informasjon fra sin organisasjon om søknadsfrist og hvor søknaden skal sendes. Ta kontakt med tillitsvalgt dersom du har spørsmål rundt forhandlingene.
 
Ansatte som ikke er tilknyttet en slik organisasjon skal sende sin søknad til HR-avdelingen ved juridisk seniorrådgiver Gunnar Baustad innen 4. september.
 
Virkningstidspunkt
Lønnsforhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober. Lønnsopprykk gis med virkning fra 1. mai, når det gjelder Akademikermedlemmer, og fra 1. juli når det gjelder dem under LO Stat, Unio, YS Stat samt de uorganiserte.

 


Sist oppdatert av Heidi Fosse Mathisen (03.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no