Planlegger du å søke Kunnskapsallianser i 2019?


SIU lyser årlig ut midler til dekning av prosjektetableringskostnader for norske institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor sentraliserte tiltak under Erasmus+.

Om Erasmus+ kunnskapsallianser

Kunnskapsallianser er Europeiske partnerskap der høyere utdanning, organisasjoner og private foretak kan delta. Her er noe av det du kan oppnå ved å delta i en kunnskapsallianse:

  • Samarbeide med prominente europeiske fagmiljøer fra høyere utdanning og næringsliv.
  • Produsere innovative løsninger.
  • Utvikle kurs som fremmer entreprenørskap hos undervisere, studenter og bedriftsansatte.
  • Heve kompetansen for å møte behov innen et fagfeltet eller bransje.
  • Utforme nye metoder for undervisning og læring.
  • Utveksle erfaringer på tvers av fag og sektor.
  • Livslang læring i arbeidslivet
  • Bidra til innovasjon og entreprenørskap

Denne muligheten omfatter også tiltaket European Universities Initiatives (EUI). Man kan søke prosjektetableringsstøtte i Espresso for EUI-prosjekter i søknadsskjemaet for Kunnskapsallianser. I søknaden må det da opplyses om at søknaden gjelder utlysningen om European Universities.

Det er løpende søknadsfrist frem til og med 03. september 2018, kl. 15:00.

 


Sist oppdatert av Hege Rosså (03.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol