Reisebestiling Egencia - Ny kontraktsperiode og overgang til betaling med kredittkort


Fom 29. juni er UiS sin 3. årige avtale med Egencia avsluttet og UiS er nå del av den statlige avtalen med samme byrå, administrert ved Statens innkjøpssenter, DIFI. Dette medfører at tilgang til bestillingsportalen for reiser på nett vil forbli uendret og alle ansatte beholder sine profiler hos Egencia.

I forbindelse med inngåelse av ny avtaleperiode har universitetet besluttet å gå over fra faktura betaling til betaling med kredittkort. Dette vil medføre flere fordeler for den ansatte, bl.a. inkludert reiseforsikring. For å legge til rette for at alle ansatte skal kunne benytte kredittkort, har universitetet inngått avtale med Eurocard. Denne avtalen vil bli presentert i egen nyhetssak.

Overgang til betaling med kredittkort vil trå i kraft fra 1.september 2018 (se egen nyhetssak) . Alle reiser som da bestilles gjennom reiseportalen til Egencia vil da bli belastet kredittkort. Dette medfører at du som bruker må oppdatere profilen din med et kredittkort før du kan bestille reise etter 1. september 2018. Den ansatte velger selv hvilket kredittkort som ønsket benyttet og som legges inn i profilen. Denne oppdateringen av profilen gjøres bare en gang.

NB! Ansatte som bestiller reiser på vegne av andre ansatte, studenter og eksterne gjester (dedikerte reisebestillere ved UiS), vil ikke få reisen belastet på sitt eget Eurocard/kredittkort. I disse tilfellene vil reisen belastes kredittkort til den ansatte (forutsatt at kredittkort er registrert i profilen til den ansatte), eller det sendes egen faktura til UiS.

FRAMGANGSMÅTE OPPDATERING AV PROFIL MED KREDITTKORTOPPLYSNINGER.
DETTE MÅ FØRST GJØRES ETTER 1. SEPTEMBER:

  1. Trykk på navnet ditt øverst i høyre hjørne, og gå til profil.

  2. Gå til «betalingsmåter» hvor du legger inn kortinformasjon

 

For spørsmål ta kontakt med Enhet for anskaffelser og innkjøp


Sist oppdatert av Åse Ormøy (06.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol