UiS har inngått rammeavtale med Eurocard om bruk av kredittkort ved bestilling av reise


Ansatte ved UiS skal fra 1. september 2018 bruke firmakredittkort som betaling ved alle bestillinger av tjenestereiser. Dette gjelder ved booking av flyreiser, hotellovernatting og leiebil som skal gjøres gjennom bestillingsportalen til Egencia, og ved andre jobbrelaterte utlegg i forbindelse med reise.

I den anledning har UiS inngått avtale med Eurocard. Kredittkortavtalen er en firmaavtale av typen Eurocard Corporate Gold.

Ansatte vil være kortinnehaver av kredittkortet, men det vil være UiS som står som ansvarlig, dvs. at betalingsbetingelsene og kontovilkårene overholdes. Kortinnehaver vil ikke bli kredittvurdert ved søknad om firmakort, da det er UiS som hefter for bruken.  Bruk av kredittkort er et ansattgode som vil forenkle behandlingen av reiseoppgjør. Ansatte vil også slippe å måtte bruke sine egne personlige debet- eller kredittkort ved utsjekk av hoteller på tjenestereiser.

Faktura vil bli sendt til kortinnehaver som gjør dette opp via reiseregning. Kort utstedes med betingelse om at kort kun skal benyttes til betaling av virksomhetsrelaterte utgifter.

Kredittgrensen er i utgangspunktet satt til 50 000 NOK. I særlige tilfeller kan kredittgrensen settes høyere for ansatte som reiser mye i jobben.

Reiser som betales med kredittkortet vil inneholde reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse. Forsikringen og de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår vil gjelde når reisen er betalt med kredittkortet.

Bestilling av flyreiser som gjøres med Eurocard i god tid før avreise vil med bruk av «Book Now – Pay Later» funksjonen først faktureres ved avreise. Slik utsatt fakturering kan gjøres i inntil 6 måneder mot et honorar som inkluderes i reiseregningen.

Lenke bestillingsportalen Egencia 

Se kontovilkår på www.eurocard.no/bedrift/. 
Lenke til søknadsskjema hos Eurocard vil bli publisert på ansattsidene i august.

Enhet for anskaffelser og  innkjøp


Sist oppdatert av Åse Ormøy (03.07.2018)

Skriv ut artikkel print symbol