UiS søker rektor


Den 7. juni vedtok styret kunngjøring av åremålsstilling som rektor. Stillingen er kunngjort med søknadsfrist 15. september.

Fra 1. august 2019 endrer UiS ledelsesmodell fra valgt til ansatt rektor med ekstern styreleder. Rektor blir da leder for universitetets samlede virksomhet.

"Universitetets rektor skal være en samlende leder med strategisk overblikk og interesse for utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Det søkes etter rektor med høy vitenskapelig kompetanse og et bredt faglig og politisk nettverk som kan stimulere til fremragende faglige resultater,og som kan bidra til å utvikle en internasjonalt konkurransedyktig organisasjon. UiS skal tilby attraktive og relevante studier, rekruttere engasjerte studenter og tiltrekke seg et høyt kompetent personale."

Les med om stillingen og kompetansekrav i kunngjøringen som er tilgjengelig på universitetets nettsider.

Styret foretar ansettelse i stillingen etter innstilling fra et utvalg sammensatt av dekan Gro Ellen Mathisen, økonomi- og virksomhetsdirektør Eli Løvaas Kolstø, eksternt styremedlem Siri Espedal Kindem, ansattrepresentantene Svein Tuastad og Anne Marit Aspenes, og studentrepresentantene Sverre Daniel Gaupås og Cathrine Johanne Sønvisen. Utvalget tar sikte på å legge frem sin innstilling til styrets møte 6. desember.

Experis Executive bistår universitetet i rekrutteringsprosessen og interessenter kan ta uforpliktende kontakt med regionsjef Torill Dahl Høgheim, epost torill.hogheim@no.experis.com, tlf 906 93 983 eller regionsjef Kjell Strøm, epost kjell.strom@no.experis.com, tlf 915 98 710.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (24.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
rektorkjede
rektorkjede
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no