Fadnes og Symington overtar som prodekaner


Petter Frost Fadnes og Leith Symington overtar som prodekaner ved Fakultet for utøvende kunstfag fra 1.8.2018.

Petter Frost Fadnes, prodekan for forskning
Petter Frost Fadnes er oppnevnt som prodekan for forskning. Han skal skal arbeide med forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, utvikling og innovasjon, forskerutdanning, forskningsledelse og forskningsetikk. Videre skal han bidra til utvikling av forskningsporteføljen og innovasjonsaktivitetene, utvikling av forskningssamarbeid på tvers av fagområder og organisatoriske enheter, samt ledelse og utvikling forskerutdanningen ved fakultetet - både i kvalitet og kvantitet. Fadnes er fast ansatt som førsteamanuensis i improvisert musikk ved Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon.

Leith Symington, prodekan for undervisning
Leslie Leith Symington er oppnevnt som prodekan for undervisning. Hun skal arbeide med studieportefølje, undervisning og læringsmiljø ved fakultetet. Videre skal hun bidra til utvikling av studieporteføljen, høy kvalitet i undervisnings- og læringsaktiviteter, godt samarbeid på tvers og god utnyttelse av undervisningsressursene. Symington er fast ansatt som universitetslektor i dans ved Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon..

Prodekanfunksjonene tilsvarer ca 50% stilling. Nærmere informasjon om prodekanfunksjonene fremgår av funksjonsbeskrivelsene som er oppdatert fra 1.1.2018:


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (28.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol